Přeskočit na obsah

Integrativní psychoterapie nejen v lázních

Pořádáme dlouhodobé i krátkodobé psychoterapeutické výcviky

Od roku 2021 je náš program dlouhodobého výcviku certifikován u České asociace pro psychoterapii (ČAP) a průběžně od roku 2010 získává i schválení pro zdravotnictví

Vycházíme z dynamické a interpersonální psychoterapeutické tradice a hlásíme se k humanistickému a eklekticko – integrativnímu proudu v psychoterapii.

V teoretickém základu a metodologii vyrůstáme z dynamických a interpersonálních kořenů tak, jak je najdeme například u H. Sullivana, F. Knoblocha nebo S. Kratochvíla. Zásadní je pro nás ale i terapeutický vztah spojený s Rogersem a PCA.

Snažíme se přispět k pokračující integraci v psychoterapii. Proto jsou naší inspirací i další přístupy, nyní především EFT (terapie zaměřená na emoce), ale třeba i KBT (práce s hypotézami, schématy a jádrovými přesvědčeními či expozicí) včetně její 3.vlny, systemická psychoterapie (pozitivní výjimky, externalizace) a další.

Východisko pro integrativní snahy nabízí práce se sny a s kruhy. Toto nám pak poskytuje prostor pro uchopení klientova sebepodrývajícího chování (sebenaplňující předpověď, cyklická psychodynamika, bludný kruh,…) a pomáhá najít jeho  zdroje a účinná řešení.

Tyto přístupy pak vhodně využíváme při práci s klienty.